Αποστολική Εκκλησία

του Χριστού Λιβαδειάς

Βιντεοσκοπήσεις της Αποστολικής Εκκλησίας

του Χριστού Λιβαδειάς μέσω του Rumble

Κάνετε κλικ στα εικονίδια για να δείτε τα βίντεο

********************************

\
Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 09-12-2023
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: Σκηνή του Μαρτυρίου

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 07-12-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: ( Ιωάννης 15:11 )

 

\
Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 02-12-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: Ησαίας 30

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 30-11-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 17:12-19

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 23-11-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Γένεση 22:1-14

 

\
Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 18-11-2023
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: Αναγέννηση
 
Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 16-11-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Λουκάς 4:18

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 11-11-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: ( Πράξεις 5 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 04-11-2023
Ομιλητής : Ιωάννης ρούσσος
Θέμα: ( Ρωμαίους 5 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 02-11-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 5:1-11

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 26-10-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Β! Πέτρου 1

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 21-10-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Ματθαίος 6:19-33

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 19-10-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: ( Εφεσίους 1:15-23 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 14-10-2023
Ομιλητής : Γιώργος Ιορδανίδης
Θέμα: ( Β! Βασιλέων 7:1,2 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 07-10-2023
Ομιλητής : Ιωάννης ρούσσος
Θέμα: ( Εσδρας 4 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 05-10-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 6:31-36

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 28-09-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Αναπάντητες Προσευχές

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 23-09-2023
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Α! Βασιλέων 6 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 21-09-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: ( Ρωμαίους 5:3 )

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 16-09-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ( Πράξεις 4:19,20 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 09-09-2023
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Πράξεις 9 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 07-09-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: ( Γένεση 21:8 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 02-09-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Εβραίους 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 31-08-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ( Ματθαίος 15:21-28 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 24-08-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Λουκάς 8:4

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 19-08-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ( Ιακώβου 4 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 17-08-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ιωνάς 2

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 12-08-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ( Ματθαίος 25:14-30 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 05-08-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Αποκάλυψη 19 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 03-08-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: Λουκάς 18:35

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 27-07-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Ιωάννης 4:31-38

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 22-07-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ( Ιάκωβος 1:12 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 20-07-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ιωάννης 1

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 15-07-2023
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Εφεσίους 2:1-10 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 08-07-2023
Ομιλητής : Κώδτας Διαλυνάς
Θέμα: ( Ενότητα )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 06-07-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 01-07-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Λουκάς 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 29-06-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Γένεσις 13:14

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 22-06-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Αποκάλυψη 1:8

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 17-06-2023
Ομιλητής : Γιώργος Ιορδανίδης
Θέμα: Φιλιππησίους 3:20

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 15-06-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Εβραίους 11:8

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 10-06-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Ιωάννης 15:16

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 03-06-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Κολοσσαείς 2 )
 
Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 01-06-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: Οχι στο Φόβο

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 25-05-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Αποκάλυψη 17-22

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 20-05-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 17:11-19

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 18-05-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ιωνάς 1:1,2

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 06-05-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Πράξεις 20:17 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 04-05-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Ιωάννη 3:17

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 27-04-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Φιλιππησίους 2:1-9

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 22-04-2023
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: Χριστός Ανέστη

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 20-04-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: " Τί σημαίνει το 'Χριστός Ανέστη!'; "

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 15-04-2023
Ομιλητής : Δημήτρης Ιωάννου
Θέμα: Τα πάθη του Ιησού Χριστού
 
Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 08-04-2023
Ομιλητής : Γεώργιος Οικονομάκης
Θέμα: ( Ρωμαίους 13:11 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 06-04-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: Αγάπη

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 30-03-2023
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Ματθαίος 21:17 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 23-03-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: "Τα 'Αν...' της άγιας ζωής" ( Ιώβ 31 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 18-03-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Πράξεις 4:19-20

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 16-03-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ιερεμίας 14:10

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 11-03-2023
Ομιλητής : Γεώργιος Οικονομάκης
Θέμα: ( Κολοσσαείς 2: 6,7 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 04-03-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Ιακώβου 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 02-03-2023
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: Αγάπη

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 23-02-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: ( Α! Θεσσαλονικείς 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 18-02-2023
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Πράξεις 21 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 16-02-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Επιστολή Ιούδα

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 11-02-2023
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: Α' Βασιλέων 17

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 04-02-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Ματθαίος 15:21-28

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 02-02-2023
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Πράξεις 2:1-4

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 21-01-2023
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Ρωμαίους 9 : 1,2 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 19-01-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: ( Α' Σαμουήλ 7 : 12 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 14-01-2023
Ομιλητής : Δημήτρης Ιωάννου
Θέμα: ( Οι διευθύνσεις του Θεού )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 07-01-2023
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Β! Χρονικών 20 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 05-01-2023
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: "Μια τριπλή εκζήτηση για το 2023 " (Μάρκος 1:35-39)

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 29-12-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 6:27-36

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 24-12-2022
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: ( Ψαλμός 57 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 22-12-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 7:11-16

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 17-12-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Α' Σαμουήλ 4 : 5 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 15-12-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Γένεση 18:9

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 10-12-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Εβραίους 11:6

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 03-12-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Ιωάννης 11 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 01-12-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Β! Βασιλέων 22:11

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 24-11-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: "Μεταμορφώσου μπροστά μας" (Μάρκου 9)

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 19-11-2022
Ομιλητής : Γεώργιος Ιορδανίδης
Θέμα: ( Λουκάς 11 : 1-13 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 17-11-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ματθαίος 7:28

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 12-11-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Β' Βασιλέων 14 : 17 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 05-11-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Γένεσις 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 03-11-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: Λουκάς 10:25-37

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 27-10-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Α! Τιμοθέου 1:7

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 22-10-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος ” Λουκάς 16:19-31

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 20-10-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Η Χάρη του Θεού χωρίς σύνορα )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 15-10-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Στρατηγική του Αγίου Πνεύματος

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 08-10-2022
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Β! Κορινθίους 10 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 06-10-2022
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: ( Μιχαίας 6 : 8 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 01-10-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Ρωμαίους 8:26-39 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 29-09-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: “ Καὶ είπεν ὁ Ηλίας πρός τoν Αχαάβ, Ανάβα,
φάγε καὶ πίε. διότι είναι φωνή πλήθους βροχής.

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 22-09-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Φύλακας του αδελφού μου ( Γένεση 4 : 9 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 18-09-2022
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Μαρτυρία )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 03-09-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Εβραίους 11:1-6 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 01-09-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Ο Χριστός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή ” Ιωάννης 14:6

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 25-08-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Πότε θα' ρθει; Ματθαίος 24 & 25

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 20-08-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Οι σκέψεις και ο καρπός τους ” Ιερεμίας 6:19

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 18-08-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Φιλιππησίους 1:19

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 13-08-2022
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: ( Ιερεμίας 33:1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 06-08-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Κολοσσαείς 2:6 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 04-07-2022
Ομιλητής : Νίκος Γκουζόνης
Θέμα: Σημεία

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 28-07-2022
Ομιλητής : Αντώνης Περιάλης
Θέμα: Ησαίας 49:1-16

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 23-07-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: Ιησούς Ναυή 22:11,12

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 21-07-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: Ιούδας 1:20-21

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 16-07-2022
Ομιλητής : Γεώργιος Οικονομάκης
Θέμα: “ Πνεύμα Άγιο ”Πράξεις 1

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 09-07-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Η Νέα Καρδιά ” Ιεζεκιήλ 36:26

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 07-07-2022
Ομιλητής : Γιώργος Ιορδανίδης
Θέμα: ( Εξοδος 4:1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 02-07-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Μάρκος 5 )

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 30-06-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Ομολογία - Μαρτυρία ” Ματθαίος 28:18-20

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 18-06-2022
Ομιλητής : Γιώργος Οικονομάκης
Θέμα: ( Πνεύμα Άγιο - Σήμερα )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 16-06-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Η μυστηριώδης ζωή του πιστού ” Γαλάτας 2:19,20

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 11-06-2022
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: ( Ματθαίος 1:13 )

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 04-06-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Πραξεις 19 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 02-06-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Η θεολογία της κρίσης ” Ιώβ 1:1-20

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 26-05-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: ( Β' Χρονικών 26 : 1 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 21-05-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: “ Ιωάννης 19:4,5 ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 19-05-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: " Αγκαλιάζοντας τις υποσχέσεις του Θεού  ” ( Εβραίους 11: 13 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 14-05-2022
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: ( Ιερεμίας 1:4 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 07-05-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Ψαλμός 78 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 05-05-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ ΠΙΚΡΙΑ ” Εφεσίους 4:31,32

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 28-04-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: “ Ποιοι είναι οι Υιοί της επαγγελίας ? ” ( Ρωμαίους 8 : 14 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 23-04-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Ο θρίαμβος της ζωής ” Λουκάς 24: 1-12

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 16-04-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: “ Ματθαίος 13:44-45 ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 14-04-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Νηστεία ” Ησαίας 58:3-11

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 09-04-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: “ Η επιστροφή του Βασιλιά ” Ψαλμός 24

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 07-04-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Όταν στην Εκκλησία αντί να θεραπεύεσαι, πληγώνεσαι ”

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 02-04-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Εβραίους 11:23 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 31-03-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: “ Η επίσκεψη του Κυρίου ” ( Πράξεις 10:44 )

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 24-03-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: “ Μα καλά, που ζεις; ” Λουκάς 24:13-27

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 19-03-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: “ Ιωάννης 16:31-33 ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 17-03-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Όταν στην Εκκλησία αντί να θεραπεύεσαι, πληγώνεσαι ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 12-03-2022
Ομιλητής : Κώστας Διαλυνάς
Θέμα: ( Λουκάς 12:16 )

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 05-03-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: ( Πράξεις 20:17 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 03-03-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Όταν στην Εκκλησία αντί να θεραπεύεσαι, πληγώνεσαι ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 24-02-2022
Ομιλητής : Μάνος Παπαδάκης
Θέμα: “ Αὔξησον εἰς ἡμᾶς τὴν πίστιν ” (Λουκάς 17: 5)

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 19-02-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ιωάννου
Θέμα: “ Ιωάννης 7:36 ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 17-02-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα: “ Τα καλύτερα είναι σε Εκείνον ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 12-02-2022
Ομιλητής : Ηρακλής Γεροπαναγιώτης
Θέμα: “ Όταν στην Εκκλησία αντί να θεραπεύεσαι, πληγώνεσαι ”

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Σάββατο 05-02-2022
Ομιλητής : Ιωάννης Ρούσσος
Θέμα: “ Αγάπη ” ( Α' Κορινθίους 13:1-13 )

 

Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 03-02-2022
Ομιλητής : Νικόλαος Γκουζώνης
Θέμα: “ Εξουσία ” ( Λουκάς 9:1-6 )
 
Βιντεοσκοπήση Zoom - Πέμπτη 27-01-2022
Ομιλητής : Γιώργος Αγγέλου
Θέμα : "Σύμφωνα με την καρδιά σου" (Α' Σαμουήλ 14:1-7)